Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2013

kucykowa
I możecie mi uwierzyć, najgorsze, co może się człowiekowi przydarzyć, to bycie samotnym. Powiedz komuś, że masz problemy z piciem albo problemy żołądkowe, albo nawet że twój tato zmarł, gdy byłeś dzieckiem, a dostrzeżesz błysk w jego oczach, w reakcji na sam fascynujący dramat i patos, ponieważ właśnie poruszyłeś temat, w który będzie się mógł zaangażować. O czym będzie mógł mówić i dyskutować. Coś, co będzie można analizować, i może nawet wyleczyć. Ale powiedz komuś, że jesteś samotny, to oczywiście pozornie okaże ci współczucie, ale przyjrzyj się dokładnie, a zauważysz, jak jego dłoń wędruje za plecy, szukając klamki u drzwi, żeby jak najszybciej uciec, jakby samotność była zaraźliwa. Ponieważ bycie samotnym jest takie banalne, takie wstydliwe, takie zwykłe, nudne i brzydkie.
— David Nicholls
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
kucykowa
0028 c73d
Reposted fromproud-for-love proud-for-love viascorpix scorpix
kucykowa
9804 9c79
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viascorpix scorpix
kucykowa
Mężczyzna zawsze powinien dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz. 
— Janusz Leon Wiśniewski - Zbliżenia
Reposted fromcherrykiss cherrykiss viascorpix scorpix
kucykowa
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej jedynej kobiety).
— M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted frommissbrodka missbrodka viascorpix scorpix
kucykowa
6196 06ad
Reposted fromkreatura kreatura viascorpix scorpix
kucykowa
Przypomnij mi jak smakuje szczęście.
— usłyszane
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viascorpix scorpix
kucykowa
i wiem, że mogę
wiem, że mogę
choć mam pod skórą coś jakby strach
lecz mimo tego wiem, że mogę.
— 2014 rokiem odwagi.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viascorpix scorpix
kucykowa

“ Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą,
póki żyjemy i mam Cię obok. ”
— — Koniec Świata, Oranżada
Reposted frommahidevran mahidevran viascorpix scorpix
kucykowa
5320 a343
Reposted fromodmienna odmienna viascorpix scorpix
kucykowa
5082 d7c1

of_kors.
:)
Reposted fromlavendowy lavendowy viascorpix scorpix
kucykowa
"Babka uczyła go, że zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi, i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie połączą. Tak mówiła."
— Jodi Picoult; "Jak z obrazka"
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viascorpix scorpix
kucykowa
So if you're lonely
You know I'm here waiting for you
— Franz Ferdinand
Reposted frompastelina pastelina viascorpix scorpix
kucykowa
niech pani echu powie te imię, które dla pani najmilsze jest na świecie
Reposted frompastelina pastelina viascorpix scorpix
kucykowa
Są takie zdania, po których kropka brzmi doprawdy niezwykle wyraźnie.
— Szymon Hołownia
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viascorpix scorpix
kucykowa
Nigdy nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Reposted fromautodestrukcja autodestrukcja viascorpix scorpix
kucykowa
Któregoś dnia zadzwonię do Ciebie o piątej nad ranem i powiem 'pakuj się, uciekamy'
Reposted fromcasas casas viascorpix scorpix

December 11 2013

kucykowa
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viascorpix scorpix
kucykowa
Mówią, że miłość może zmienić świat, więc wszystko jest możliwe
— Kafka nad morzem, Haruki Murakami
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viascorpix scorpix
kucykowa
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl